FORSKNING

I Skandinavia er det et økende fokus på barn med utfordringer, barn som er motorisk urolig, barn som har problemer med å sove, de plages med hyppige oppvåkninger, og har problemer med å sitte stille. Disse barna er ofte spesielt følsomme og reagerer sterkt på sanseinntrykk. Behovet for produkter som kan hjelpe disse spedbarnene og barn er stort og voksende. Internasjonalt er vi kommet mye lenger fram i form av søvnløsninger for spesielt sensitive og aktive spedbarn og barn. I USA er søvnprodukter med tyngde f.eks tyngdedyner hyppig brukt, og den beroligende virkningen av tyngde på kroppen er godt dokumentert.

Les en av de store kliniske studier her

Les om forskjellen mellom en kuledyne og en tyngdepose her

Konklusjon av forskning om effektene av tyngde på kroppen hos voksne:

63% av deltakerne følte mindre angst når de brukte vektdyne,
78% av deltakerne følte seg mer avslappet når de brukte vektdyne.

Resultatene viser også god effekt på søvnkvalitet og evnen til å falle i søvn raskere.

M.Ed. Tina Champagne,
OTR/L, Boston University

Sensorisk integrering og sårbare barn

Tyngde mot kroppen brukes i sensorisk integreringsterapi. Metoden ble utviklet av den amerikanske arbeidsterapeuten Jean Ayres som jobbet med å utvikle sinnets samarbeid med hjernen. Spesielt utsatte barn har ofte stor nytte av tyngde på kroppen for å slappe av. Deres sinn jobber overtid. Særlig sensitive barn legger merke til alt og blir lett forstyrret fordi de suger til seg all informasjon. Det kan gjøre dem veldig overstimulert, spesielt ved sengetid og om natten når alle inntrykkene skal behandles. Ved hjelp av tyngde mot kroppen svekkes impulser fra andre sanser. Det skaper en følelse av ro, til å fokusere på seg selv og dermed sovne raskere og sove bedre.

Hvis du vil vite mer om emnet, kan du lese mer her