PERSONDATAPOLICY

Insamling av persondata
Personuppgifter ska vara relevanta för de ändamål för vilka de ska användas, och i utsträckning som behövs för dessa ändamål, bör vara korrekt, komplett och uppdaterad. Vi kommer att skydda personlig information av rimlig säkerhet för att skydda mot förlust eller stöld, som obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering. Vi är beslutna att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretessen för personuppgifter skyddas och underhålls.
 
Babydeepsleep´s insamling och hantering av persondata vill ske i överenstämmelse med personuppgiftslagen. Vi eftersträvar skydd av personlig information, i samband med inköp hos oss. Dina data sparas i 5 år hos BABYDEEPSLEEP ApS beräknat från utgången av det räkenskapsåret, då köp har genomförts. Dessutom sparas data kring vilka produkter, du köpt. Detta sker enligt bokföringslagen §10.
 
Vi förmedlar, säljer eller utbyter aldrig dina personliga uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte. Information vidareges endast till tredje part i samband med fysisk leverans. Övrig information används för att hålla dig uppdaterat kring nödvändig leveransinformation. Du kontaktas endast av oss i samband med ditt köp.
 
Vid kortköp samarbetar vi med erkänt och auktoriserat betalningsförmedlare, som hjälper oss att kontrollera betalkortets giltighet. Vår betalningsförmedlare hanterar dina kortuppgifter i överensstämmelse med säkerhetsstandard PCI DSS. All information krypteras vid överföring. Detta innebär att informationen skickas via en säker förbindelse och dina personuppgifter kan inte läsas av utomstående.
 
IP-adress
För att hämta en webbsida på internet måste din browser skicka information om din internetuppkopplings IP-adress till servern, varifrån webbsidan hämtas. På så sätt vill tyngdeposen.dk i samband med att du besöker vår hemsida få information om din IP-adress
 
Cookies
Genom att använda vår tjänst godkänner du att vi installerar och använder cookies att identifiera dig som användare i alla aspekter. Cookies är spårningsinformation som mottas från datorer, surfplattor, mobiltelefoner och andra enheter med en Internetåtkomst. Detta tillåter oss att förse dig med produktrekommendationer, visa personligt innehåll, bland annat genom att skräddarsy funktioner och tjänster vi tillhandahåller.
 
Tillgång till personlig Information
Vi kommer att göra information lätt tillgängligt för Kunder om vår politik och praxis avseende förvaltningen av personlig information.
Du har rätt att begära en kopia av den personliga information Spelbutiken håller om dig och få eventuella felaktigheter korrigerat.
 
Du har alltid rätt att göra invändningar mot registreringen och du har rätt till inblick i vilken information som registreras om dig. Om du vill radera dina uppgifter, vänligen kontakta vår dataskyddspersonal Vibeke von Monrath Bruun här och vi kommer att radera ditt datum efter leverans av produkten.
 
Klagomål
Du kan lämna in ett klagomål om behandling av personuppgifter och information genom att skicka in ett klagomål till danska dataskyddsverket (Datatilsynet) i den danska personuppgiftslagen (Persondataloven).
 
Links
Denna webbplats kan innehålla länkar till andra hemsidor, som ligger utom vår kontroll. Vi kan inte ta ansvar för din integritet eller för innehållet på dessa webbsidor. Länkar erbjuds våra besökare för att underlätta sökande efter ytterligare information på specifika områden.